Procesrecht

Ons kantoor heeft ruime ervaring op onder meer de volgende terreinen:

 • Procederen in eerste aanleg bij rechtbank (team kanton en handelskamer rechtbank)
 • Procederen in hoger beroep
 • Beoordeling en advies over proceskansen
 • Advies en begeleiding in tuchtzaken
 • Arbitrage, bindend advies
 • Beslagrecht
 • Verhaalsonderzoek
 • Incasso
 • Faillissement, aanvragen (eigen) faillissement
 • Verzoekschrift surséance van betaling
 • Pre pack en doorstart