Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de op de website gepubliceerde gegevens worden ontleend. Mr F.J. Schoute Praktijk B.V. (Schoute Advocaten) is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Schoute Advocaten via de e-mail of via de website van www.schouteadvocaten.nl is niet beveiligd en geldt als niet-vertrouwelijk.

Voor meer informatie over onze policy: info@schouteadvocaten.nl.