Schoute Advocaat

Schoute Advocaat is de naam van het advocatenkantoor van de naamgever mr. Frans Schoute (mr. F.J. Schoute Praktijk B.V.). Zijn kantoor is gevestigd aan de Jacob van Lennepstraat 9 H, 1053 HA te Amsterdam. E-mail: schoute@schouteadvocaten.nl; telefoon: 020 – 575 27 00; fax: 020 – 575 27 01; mobiel 06 – 53 88 89 88.

Voor het eerst beëdigd als advocaat in mei 1978, is Frans Schoute sedert oktober 1983 werkzaam als specialist in arbeidsrecht, alsmede de algemene commerciële advies- en procespraktijk, met als verdere aandachtsgebieden ondernemingsrecht (geschillen tussen aandeelhouders), en tuchtrecht, met name in de sport.

Ons kantoor is uitstekend in staat om u oplossingsgericht bij te staan, zowel in het adviestraject als – waar nodig – in gerechtelijke procedures, waaronder procedures bij diverse instanties.

Sinds 1 juli 2021 werkt ons kantoor in voorkomende gevallen samen met FRUYTIER LAWYERS IN BUSINESS te Amsterdam, een ondernemingsrecht-kantoor met meerdere specialisaties, waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

Schoute Advocaat is de handelsnaam van mr. F.J. Schoute Praktijk B.V., ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 33229565. Alle werkzaamheden worden door mr. F.J. Schoute verricht krachtens overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en de genoemde praktijkvennootschap. Op alle overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van mr. F.J. Schoute Praktijk B.V. ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. De voorwaarden kunnen hieronder bij “algemene voorwaarden” worden geraadpleegd. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid voor beroepsfouten tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Het kantoor neemt geen gelden in bewaring via een Stichting Derdengelden.

Bankrekening kantoor: IBAN: NL54INGB 0007 1609 46t.n.v. Mr. F.J. Schoute Praktijk B.V.